ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
محورهای اصلی در کنفرانس

توسط reeraa user علی محمدی


ارسال شده در : 17 اسفند 1395


محورهای اصلی در کنفرانس

محور های کنفرانس

+ کلیه مقالات در زمینه مدیریت، اقتصاد و حسابداری در این کنفرانس مورد بررسی قرار می گیرند.

 • محور اول : نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
 • محور دوم : نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
 • محور سوم : نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیریت
 • محور چهارم : نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
 • محور پنجم : نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
 • محور ششم : نقد و واکاوی مدیریت موسسات پولی و مالی
 • محور هفتم : واکاوی مدیریت عمومی
 • محور هشتم : نقد و واکاوی مدیریت بازرگانی
 • محور نهم : نقد عملکرد مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
 • محور دهم : واکاوی مدیریت تولید ، فرایند و عملیات
 • محور یازدهم : نقد و واکاوی عملکرد سازمانها و شرکت ها در تحقق توسعه اقتصادی ،تولید و مدیریت مالی
 • محور دوازدهم : نقد و واکاوی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 • محور سیزدهم : واکاوی تخمین موفقیت در اهداف اسراژتیک - مدیریت استراژتیک
 • محور چهاردهم : نقد عملکرد مدیریت صنایع و معادن
 • محور پانزدهم : نقد و عملکرد در حوزه باغات و کشاورزی
 • محور شانزدهم : مدیریت دولتی
 • محور هفدهم : حسابداری
 • محور هجدهم : نقد و واکاوی مدیریت حقوقی


توجه برای ارسال نظر باید در سایت عضو شوید و اگر قبلا عضو شده اید وارد شوید

هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است